• CHÚNG TÔI LÀ THỦ ĐÔ

  Khai thác & Phát triển

  OTT - MOBILE VAS- MOBILE GAMES - MOBILE APPS

 • TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

  KHAO KHÁT THÀNH CÔNG

  KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

  ĐÓN ĐẦU CÔNG NGHỆ

OUR TARGET

Research & Development

Application of latest technology for Game and App products on Mobile

WE WORK WITH


...Discover yourself and Create Different Values

DANG THI HUONG - Chief Financial Officer (CFO)