Chương trình tìm kiếm và phát triển tài năng

Thông qua chương trình này chúng tôi mong muốn tìm kiếm những sinh viên có năng lực và tài năng thực sự, những gương mặt nổi trội về học vấn để đảm nhiệm các vị trí Key tại Công ty.

Hàng năm Thủ Đô Multimedia phối hợp cùng Viện CNTT & TT của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để tổ chức ngày hội tuyển dụng nhân sự CNTT, đem đến cơ hội thực tập lập trình và làm việc chính thức tại Công ty cho các bạn sinh viên.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cầu nối giữa Thủ Đô multimedia về lập trình ứng dụng di động trên nền tảng iOS, Android, Windows Phone…và sinh viên CNTT. Giúp các bạn sinh viên có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu và được tư vấn, định hướng tương lai từ các chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu.

Những nhân sự được lựa chọn phải trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt trước khi được tuyển dụng và sau đó sẽ trải qua 3 – 6 tháng đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và các kỹ năng giải quyết công việc. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, nhân sự đó sẽ được phân công một vị trí công việc chính thức dựa theo năng lực và nguyện vọng nghề nghiệp của họ