• CHÚNG TÔI LÀ THỦ ĐÔ

  Khai thác & Phát triển

  OTT - MOBILE VAS- MOBILE GAMES - MOBILE APPS

 • TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

  KHAO KHÁT THÀNH CÔNG

  KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

  ĐÓN ĐẦU CÔNG NGHỆ

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu & triển khai

ứng dụng công nghệ mới nhất cho sản phẩm Game và App trên Mobile

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC


...Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường, thành công sẽ đến với bạn

TRẦN THỊ HUYỀN NGA - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Đối ngoại