Buổi lễ bàn giao “Mái trường cho em” tại Lào Cai 2018

 

Chào mừng năm học mới 2018 – 2019, ngày 08/9/2018 Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô (Thủ Đô Multimedia) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương đã tổ chức Lễ bàn giao “Mái học cho em” do Công ty trao tặng tại điểm trường Sà San 2 thuộc Trường Mầm non La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Đọc thêm