Transcoder

Hệ thống chuyển đổi các tín hiệu truyền hình/VOD sang các dòng dữ liệu cho OTT

Hệ thống phần mềm được tối ưu hóa cho các phần cứng do vậy đạt được hiệu năng cao hơn về xử lý, cho phép tích hợp sâu với các hệ thống CMS, các nguồn dữ liệu của đối tác. Tùy chỉnh các thông số để đáp ứng chạy trên các thiết bị yếu (UBC, Asanzo …)

...
Tính năng nổi bật:
  • Transcode trực tiếp luồng Live sang giao thức HLS với nhiều profile khác nhau.
  • Người xem có thể xem lại ngay khi luồng trực tiếp đã kết thúc
  • Đáp ứng lượng lớn Live linh hoạt tiết kiệm chi phí, tận dụng tài nguyên sẵn có
  • Phát sóng trực tiếp kênh đơn giản với chỉ một thao tác
  • Chuyển mã video với chất lượng cao nhất, tiết kiệm băng thông
  • Lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực xuống NAS server

Tài liệu

Phát hành