Thủ Đô Multimedia công bố Hoàn tất kiểm định bảo mật Farncombe của Cartesian cho Giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung Sigma DRM

Thủ Đô Multimedia công bố Hoàn tất kiểm định bảo mật Farncombe của Cartesian cho Giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung Sigma DRM

Kiểm định bảo mật Farncombe (Farncombe Security Audit ®) của Cartesian là phương pháp đánh giá độc lập cho các giải pháp bảo mật, tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ nội dung được quy định bởi các hãng phim Hollywood và các đơn vị sở hữu nội dung lớn trên toàn cầu. Thủ Đô Multimedia là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam, cũng là doanh nghiệp duy nhất của Đông Nam Á, là 1 trong 6 doanh nghiệp của châu Á đạt được chứng nhận kiểm định này.

“Với việc hoàn thành kiểm định của Cartesian, chúng tôi cam kết rằng giải pháp Sigma DRM đã được đánh giá một cách bài bản theo các tiêu chuẩn bảo mật bản quyền rất khắt khe. Thành tựu này góp phần đưa sản phẩm Sigma DRM của Thủ Đô Multimedia vào danh sách 20 giải pháp bảo vệ nội dung số đạt tiêu chuẩn bảo mật thế giới. Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp kết quả kiểm định bảo mật cũng như các thông tin thêm về Giải pháp Sigma DRM tới các nhà sản xuất nội dung có yêu cầu”.Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Hân

Sigma DRM không chỉ góp phần ngăn chặn tình trạng nhức nhối về vi phạm bản quyền trên môi trường internet ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số “Make in Vietnam” mà còn mở ra cơ hội tiếp cận và cung cấp giải pháp cho các hãng truyền hình và công ty cung cấp nội dung số tại thị trường Việt Nam cũng như ngoài nước.

Thông tin về Cartesian®
Là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và quản lý các giải pháp cho ngành viễn thông, phương tiện kỹ thuật số và công nghệ. Các khách hàng của Cartesianbao gồm các Đài truyền hình, nhà cung cấp nội dung, nhà cung cấp CAS và DRM và các nhà khai thác mạng. Kiểm định bảo mật Farncombe là một đánh giá chuyên sâu về mức độ bảo mật tổng thể của giải pháp bảo vệ nội dung số DRM. Phương pháp rõ ràng và kỹ lưỡng của Cartesian hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các giải pháp cung cấp bảo mật và đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe. Kết quả chứng nhận Farncombe Security Audit ® của Cartesian biểu thị cho các nhà khai thác và nhà cung cấp dịch vụ rằng giải pháp DRM đó đã trải qua đánh giá, và đạt tiêu chuẩn bảo mật. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ:
https://www.cartesian.com

Thông tin về Thủ Đô Multimedia
Thủ Đô Multimedia được thành lập ngày 29/03/2010 tại Hà Nội-Việt Nam, là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp bảo mật cho trò chơi trực tuyến trên di động, cũng như các giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông di động tại thị trường Việt Nam. Năm 2017, Thủ Đô phát triển thành công giải pháp cho truyền hình OTT/IPTV bao gồm các module rất quan trọng như: Giải pháp Transcode, P2P CDN, Multi-CDN, Live Streaming, DRM. Tháng 12/2019, Thủ Đô Multimedia được Castesian kiểm định thành công giải pháp bảo vệ bản quyền Sigma DRM. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ website của chúng tôi https://thudomultimedia.vn

On LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/cartesian
#contentprotection #streaming #ott #drm #videosecurity

On Twitter: @cartesiantweets
#farncombesecurityaudit #contentsecurity #contentprotection #OTT #DRM