Chương trình đào tạo “Quản lý dự án” PMP

Năm 2020 Thudo Multimedia với mong muốn chinh phục các công nghệ mới và đưa ra các giải pháp công nghệ vươn tầm quốc tế về lĩnh vực Công nghệ thông tin, ngay từ đầu năm Ban Giám đốc đã chia sẻ định hướng đào tạo cho CBNV nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng để đón đầu các xu hướng công nghệ trên thế giới.

Năm 2020 Thudo Multimedia với mong muốn chinh phục các công nghệ mới và đưa ra các giải pháp công nghệ vươn tầm quốc tế về lĩnh vực Công nghệ thông tin, ngay từ đầu năm Ban Giám đốc đã chia sẻ định hướng đào tạo cho CBNV nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng để đón đầu các xu hướng công nghệ trên thế giới.

Mở đầu năm đào tạo là chương trình đào tạo “QUẢN LÝ DỰ ÁN” theo chuẩn PMP của Viện Đào tạo dự án Việt Nam, khóa đào tạo cung cấp kiến thức về quản lý, triển khai, kiểm soát dự án giúp CBNV biết được cơ sở lý luận của việc quản lý dự án từ đó vận dụng vào thực tế của Công ty.

Giảng viên Mr Lê Quyết Thắng – CEO Viện Đào tạo Quản lý dự án Việt Nam đã đồng hành cùng nhà Thudo Multimedia trong suốt 05 buổi học tại Văn phòng Công ty là người truyền tải các kiến thức đến với CBNV nhà Thủ Đô.

Kết thúc khóa học, CBNV nhà Thủ Đô đã đều đạt được những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết để triển khai dự án, các thành viên hiểu được phương pháp quản lý theo khung quản lý dự án quốc tế và sẵn sàng ứng dụng vào công việc thực tế.

Cuối khóa đào tạo, CBNV đã được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học ngắn hạn từ Viện Quản lý Dự án Việt Nam

Cả nhà Thủ Đô tại khóa đào tạo PMP

Tin liên quan